Πολιτική απορρήτου NetTV Plus

Το κείμενο αναθεωρήθηκε τον Ιούλιο του 2019.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τους τύπους προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, σε ποιους τα κοινοποιούμε και τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους χρήστες των υπηρεσιών μας και τους επισκέπτες του ιστοτόπου μας (εφεξής: Χρήστες). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου συμπληρώνει τους Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις μας για την παροχή της Υπηρεσίας NetTV Plus (εφεξής: Υπηρεσία) σχετικά με ζητήματα απορρήτου και προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον, η Πολιτική αυτή ισχύει επίσης για τους αντιπροσώπους μας οι οποίοι, ως ιδιώτες, ενεργούν για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων πωλήσεων για την Υπηρεσία (αντιπρόσωποι).

Ποιοι είμαστε:

Όσον αφορά τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, εμείς, η EON TV International Ltd., εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, συσταθείσα σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου, με έδρα το Εμμανουήλ Ξανθού 13, Μακεδονίτισσα, Νικοσια 2415, Κύπρος, εκπροσωπούμε τον ελεγκτή δεδομένων που παρέχει την Υπηρεσία.

Το παρόν έγγραφο περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Τύποι προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε
 • Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων
 • Περίοδος διατήρησης δεδομένων
 • Μέτρα που δημιουργήθηκαν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
 • Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Υπηρεσίες τρίτων
 • Cookies
 • Διάφορα
Σύντομη επισκόπηση σημαντικών πληροφοριών

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Πρόκειται συνήθως για βασικά προσωπικά δεδομένα που παρείχατε κατά την αγορά της υπηρεσίας ή τα οποία μας παρείχαν οι αντιπρόσωποί μας κατά τη δημιουργία της επιχειρηματικής σχέσης σας μαζί τους.

Λεπτομερής νομική εξήγηση
Τύποι προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

Ως «Προσωπικά δεδομένα» σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου νοούνται πληροφορίες σχετικά με εσάς που παρέχετε κατά την αγορά, την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, βάσει των οποίων μπορούμε να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, την ημερομηνία γέννησης, τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, το διακριτικό πληρωμής, το όνομα χρήστη, τον αριθμό της πρόσβασής σας στην Υπηρεσία, τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για τη λήψη της υπηρεσίας και την διεύθυνση IP του υπολογιστή ή της συσκευής σας. Όσον αφορά τους αντιπροσώπους μας, συλλέγουμε για αυτούς τα εξής: όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πόλη και περιοχή και όλα τα άλλα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη σύναψη και την εκπλήρωση της σύμβασης.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Πρώτα απ’ όλα, χρησιμοποιούμε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τη συμβατική μας σχέση, προκειμένου να σας παρέχουμε μια υπηρεσία βάσει του αιτήματός σας. Οι συγκεκριμένοι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα παρατίθενται στη δεξιά στήλη.

Με βάση έννομο συμφέρον, χρησιμοποιούμε μόνο ορισμένες πληροφορίες για εσάς για σκοπούς διαφημιστικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την πρόληψη απάτης ή κατάχρησης (ασφάλεια), καθώς και λόγω πιθανών νομικών απαιτήσεων που σχετίζονται με την παροχή της Υπηρεσίας.

Χρησιμοποιούμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα των αντιπροσώπων μας για να λάβουμε μέτρα σχετικά με την δημιουργία επιχειρηματικής συνεργασίας, καθώς και τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων.

Τέλος, βάσει γραπτού νομικού αιτήματος από κυβερνητικές υπηρεσίες, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο που ορίζεται από το νόμο ή όποτε αυτό είναι απαραίτητο για την κάλυψη νομικών απαιτήσεων.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται αυστηρά και υποβάλλονται σε επεξεργασία, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε μια υπηρεσία κατόπιν αιτήματός σας, δηλαδή να εκτελέσουμε τη σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου, μηνιαίας συνδρομής, συνδρομής για 3, 6, 12 ή 24 μήνες ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα). Σύμφωνα με τη σύμβαση που συνάπτουμε με εσάς, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Προσδιορίζουμε και επαληθεύουμε την ταυτότητα των χρηστών
 • Σας επιτρέπουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο και να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία NetTV Plus, καθώς και να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας
 • Ελέγχουμε την πιστοληπτική σας αξιολόγηση
 • Τηρούμε αρχεία χρηστών
 • Σας παρέχουμε την Υπηρεσία
 • Κάνουμε παραδόσεις
 • Απαντάμε στις ερωτήσεις και τα αιτήματά σας
 • Επιλύουμε τα παράπονά σας
 • WΠαρέχουμε υποστήριξη πελατών, η οποία περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την παροχή της Υπηρεσίας (αποστολή ειδοποιήσεων συνδρομής κ.λπ., καθώς και καταγραφή κλήσεων στην υπηρεσία υποστήριξης πελατών)
 • Υπολογίζουμε τις πληρωμές (συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών που διενεργούνται μέσω τρίτου)
 • Επεξεργαζόμαστε τις πληρωμές.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ή για τα βήματα που λαμβάνουμε πριν από τη σύναψη της σύμβασης, βάσει του αιτήματος του Χρήστη. Εάν αρνηθείτε να παράσχετε τα προσωπικά αυτά δεδομένα, δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε την Υπηρεσία. Όσον αφορά την επεξεργασία των πληρωμών που πραγματοποιείτε μέσω του ιστοτόπου μας, τονίζουμε ότι διατηρούμε μόνο τα πρώτα έξι και τα τελευταία τέσσερα ψηφία του αριθμού της κάρτας πληρωμής, την ημερομηνία λήξης της και το ονοματεπώνυμο του κατόχου (οι πληροφορίες αυτές θα είναι ορατές στον λογαριασμό σας αυτοεξυπηρέτησης), και μόνο για να σας δοθεί η δυνατότητα να προσδιορίσετε ποια κάρτα έχετε εισάγει στο λογαριασμό σας και να παράσχετε επιβεβαίωση την πρώτη φορά που θα εισαγάγετε τις πληροφορίες αυτές για να αποφύγετε τυχόν κατάχρηση. Για τη διεκπεραίωση πληρωμών μέσω του ιστότοπου, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του συνεργάτη μας, η οποία είναι εταιρία παγκοσμίως γνωστή στον τομέα αυτόν και που έχει διασφαλίσει την εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων ασφαλείας στην επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Με βάση το έννομο συμφέρον μας, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για τον εντοπισμό και τον προσδιορισμό προβλημάτων / σφαλμάτων στην παροχή της υπηρεσίας, καθώς και για τον εντοπισμό και την αναγνώριση απάτης και κατάχρησης (πρόληψη πολλαπλής χρήσης δωρεάν πρόσβασης ή πρόληψη και ανίχνευση πειρατείας). Προκειμένου να εντοπιστεί πιθανή κατάχρηση ή ενδεχόμενο σφάλμα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας βάσει των πληροφοριών που έχετε παράσχει, ενώ, από την άλλη πλευρά, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση που υποθέσετε ότι παρουσιάστηκε ένα συγκεκριμένο σφάλμα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας αυτής, εξαιτίας του οποίου δεν σας επιτράπηκε η πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Με βάση το έννομο συμφέρον μας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να διεξαγάγουμε έρευνα σχετικά με την προσφορά και την ποιότητα των υπηρεσιών μας, καθώς και να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήστη σας.

Επίσης, με βάση το έννομο συμφέρον μας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την Υπηρεσία μας και να σας ενημερώσουμε για προσφορές, ειδικές προσφορές, ελκυστικά προγράμματα και νέες δυνατότητες της Υπηρεσίας, και έτσι να σας προσφέρουμε ενδιαφέρουσες, ποιοτικές και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις καινοτομίες κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, καθώς και τα οφέλη που μπορείτε να αποκομίσετε κατά την αγορά της. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης, γραπτών μηνυμάτων (SMS ή μέσω πλατφορμών OTT, όπως το Viber) και διαδικτυακών καναλιών επικοινωνίας. Για τον σκοπό αυτό, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να προσαρμόσουμε το μήνυμα που σας στέλνουμε, έτσι ώστε να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και σχετική με τα ενδιαφέροντά σας. Αυτό συνεπάγεται τη χρήση διαφόρων τεχνικών, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου επικοινωνίας μέσω «αντιστοίχισης αναγνωριστικών», η οποία μας επιτρέπει να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ιστοτόπων και εφαρμογών τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης), αποστέλλοντας ένα ασφαλές αναγνωριστικό στο τρίτο αυτό μέρος. Ένα ασφαλές αναγνωριστικό σημαίνει ότι τα αρχικά προσωπικά δεδομένα (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμός τηλεφώνου) μετατρέπονται σε αριθμητική τιμή που εμποδίζει την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και την αποκάλυψη ταυτότητας από τρίτο πρόσωπο στο οποίο αποστέλλονται ή από οποιοδήποτε άλλο άτομο. Ένα τρίτο μέρος συγκρίνει ένα ασφαλές αναγνωριστικό με τα αναγνωριστικά στη βάση δεδομένων του και η αντιστοίχιση συμβαίνει μόνο εάν χρησιμοποιείτε ένα πανομοιότυπο αναγνωριστικό (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) με εμάς και τρίτο μέρος. Μόνο εάν συμβεί κάποια αντιστοίχιση, μπορεί να αποφασίσουμε να σας στείλουμε ένα εμπορικό μήνυμα που θα σας αφορά μέσω ενός ιστοτόπου τρίτου μέρους. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία «Προσαρμοσμένο κοινό Facebook», κοινοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Facebook, αλλά κατά τρόπο ώστε να προστατεύεται πλήρως και να μην είναι αναγνωρίσιμη στο Facebook ή σε τρίτο μέρος, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμόσει την περιγραφείσα μέθοδο «αντιστοίχισης αναγνωριστικών» με βάση τις πληροφορίες αυτές και σε περίπτωση πιθανών αντιστοιχιών, σας συμπεριλαμβάνουμε στο «Προσαρμοσμένο κοινό Facebook» μας, στο οποίο τοποθετούμε σχετικό εμπορικό περιεχόμενο που αφορά την Υπηρεσία ή ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί μια ομάδα άλλων χρηστών του Facebook με βάση δεδομένα του προφίλ σας στο Facebook.

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε την εμπορική μας επικοινωνία, μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα ανά πάσα στιγμή στο [email protected] ή [email protected]. Επιπλέον, κατά τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου μας, μπορείτε απλώς να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο ηλεκτρονικό μήνυμα που λάβατε από εμάς, ενώ στην περίπτωση εμπορικής επικοινωνίας μέσω διαδικτυακών καναλιών επικοινωνίας, μπορείτε να αποκλείσετε οποιοδήποτε περαιτέρω μήνυμα αμέσως μετά την λήψη του ή αργότερα στην ενότητα «Ρυθμίσεις απορρήτου» στην ίδια την διαδικτυακή πλατφόρμα τρίτων. Όταν απεγγραφείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους τρόπους, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας.

Με βάση το έννομο συμφέρον, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα λόγω πιθανών νομικών απαιτήσεων που σχετίζονται με την Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα των χρηστών που έχουν χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία διατηρούνται για δύο χρόνια μετά τη λήξη της χρήσης της, λόγω πιθανών διαφορών εκ μέρους του χρήστη ή άλλων νομικών απαιτήσεων που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τη σχέση χρήστη. Η διατήρηση των πληροφοριών αυτών έχει μεγάλη σημασία, διότι ελλείψει αυτών, ο χρήστης και η Salford δεν θα μπορούσαν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τις διαφορές χρήστη ή δεν θα διέθεταν τις πληροφορίες στις οποίες θα στήριζαν τα αιτήματα και τις αξιώσεις τους.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες των αντιπροσώπων μας, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα προτού συνάψουμε συμφωνία μαζί σας ως αντιπρόσωπος πωλήσεων και για να συνάψουμε συμβατική σχέση μαζί σας, δηλαδή:

 • να διενεργήσουμε τους απαραίτητους ελέγχους πριν από τη σύναψη σύμβασης,
 • να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να τηρούμε αρχεία των αντιπροσώπων μας,
 • χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να πραγματοποιήσουμε πληρωμές σε εσάς,
 • να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την εκτέλεση της συμβατικής μας υποχρέωσης εάν το κρίνουμε απαραίτητο,
 • να παρακολουθούμε και ελέγχουμε τη συνεργασία σας με τους πελάτες μας,
 • να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την εκτέλεση της σύμβασης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψουμε ή να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουμε μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση (για παράδειγμα, απαιτήσεις που σχετίζονται με φορολογικές ή οικονομικές καταστάσεις ή όταν είναι απαραίτητο για να αποκαλύψουμε το όνομα χρήστη για καταβολή συνδρομής δημόσιας υπηρεσίας) ή να ανταποκριθούμε σε δικαστική απόφαση ή άλλο γραπτό και αιτιολογημένο νομικό αίτημα των εξουσιοδοτημένων κρατικών φορέων που ζητούν την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων. Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους όταν η αποκάλυψη επιτρέπεται νομικά και είναι απαραίτητη για την προστασία ή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, την τήρηση των όρων χρήσης μας ή την προστασία των δικαιωμάτων σας ή των δικαιωμάτων του κοινού.

Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη κατάρτιση προφίλ ούτε πουλάμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.

Υπεύθυνοι επεξεργασίας

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων είναι εταιρικοί συνεργάτες μας με τους οποίους συμπράττουμε για να σας παρέχουμε την υπηρεσία, καθώς και εκείνοι που καθιστούν δυνατή τη συνεργασία μαζί σας εάν είστε ο αντιπρόσωπός μας.

Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις συνεργαζόμαστε με εταιρείες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), αλλά εάν δεν συμβαίνει αυτό, εφαρμόζουμε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οι διασφαλίσεις αυτές καθορίζονται στις συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων και στις τυπικές συμβατικές ρήτρες που έχουμε υπογράψει μαζί τους.

Προκειμένου να παρέχουμε μια υπηρεσία ή να συνεργαστούμε με τους αντιπροσώπους μας, πρέπει να συμπράττουμε με διάφορους εταιρικούς συνεργάτες, οι οποίοι μας βοηθούν να σας παρέχουμε μια υπηρεσία σύμφωνα με το αίτημά σας και με τον απλούστερο τρόπο. Προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε με συνεργάτες που διαθέτουν έδρα εντός του ΕΟΧ, ωστόσο, ακόμη και όταν συνεργάτες μας δραστηριοποιούνται εκτός του ΕΟΧ, επιλέγουμε πάντα εκείνους που παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και τα τεχνικά πρότυπά του (46.2 (c)). Αναφορικά με συνεργάτες εκτός του ΕΟΧ, έχουμε συνάψει συγκεκριμένες συμφωνίες που καθορίζουν με ακρίβεια τους σκοπούς για τους οποίους ενδέχεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα και, σύμφωνα με τις οδηγίες μας, εγγυώνται επίσης ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν για κανέναν άλλο σκοπό. Προσωπικά δεδομένα που μεταβιβάζουμε στους υπεύθυνους επεξεργασίας μας σε χώρες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) δεν έχει εκδώσει απόφαση σχετικά με την επάρκειά τους προστατεύονται από τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την ΕΕ, τις οποίες έχουμε υπογράψει και εφαρμόσει με τους συνεργάτες μας στις χώρες αυτές. Πρόσθετες πληροφορίες διατίθενται κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Χρησιμοποιούμε υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων σε περιοχές που περιλαμβάνουν: έναν αριθμό αντιπροσώπων, δηλαδή τα σημεία πώλησης και επικοινωνίας μας, καθώς και την υποστήριξη πελατών σε μια συγκεκριμένη περιοχή, την οποία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας. Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με εταιρείες που μας επιτρέπουν να σας παρέχουμε τεχνική υποστήριξη και υποστήριξη πελατών, επεξεργαζόμαστε τα αιτήματά σας για παραγγελία υπηρεσιών μέσω του ιστοτόπου μας, να διασφαλίζουμε τις συναλλαγές πληρωμής σας στον ιστότοπο και να αποτρέπουμε την υποβολή ψευδών αιτημάτων, καθώς και να σας παρέχουμε σημαντικές ειδοποιήσεις και να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όσον αφορά τους αντιπροσώπους μας, βασιζόμαστε στο υπάρχον δίκτυο πωλήσεων και σε τρίτους με τους οποίους συνεργάζονται.

Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που κοινοποιούνται βάσει της συμφωνίας που έχετε συνάψει μαζί μας κατά την περίοδο παροχής της υπηρεσίας και δύο χρόνια μετά τη διακοπή της χρήσης της υπηρεσίας. Το ίδιο ισχύει και για τους αντιπροσώπους μας.

Ενδέχεται να διατηρούμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ορισμένα προσωπικά δεδομένα τα οποία είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να τηρούμε.

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε εμάς ή / και στους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων μας, μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας. Επιπλέον, διατηρούμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα για δύο χρόνια από την ημερομηνία που παύσατε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας (δηλαδή όταν λήγει η Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η δωρεάν δοκιμαστική περίοδος) λόγω πιθανών νομικών απαιτήσεων σχετικά με την παροχή της Υπηρεσίας μας, καθώς και για τον σκοπό της πρόληψης της κατάχρησης.

Όσον αφορά τους αντιπροσώπους μας, αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είστε αντιπρόσωποί μας. Εάν δεν συνάψετε μια σχέση αντιπροσώπου με εμάς, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας αμέσως. Μετά τη λήξη της επιχειρηματικής μας σχέσης, διατηρούμε τα δεδομένα σας για δύο χρόνια με σκοπό να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας και τα δικαιώματά σας κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, θα λάβουμε μέτρα για να καταστήσουμε τα δεδομένα ανώνυμα με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να μην μπορείτε πλέον να ταυτοποιείστε βάσει αυτών, εκτός από την περίπτωση προσωπικών δεδομένων τα οποία η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί να διατηρηθούν για παρατεταμένη περίοδο.

Μέτρα που θεσπίσθηκαν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζουμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορούν να ληφθούν μέσω γραπτού αιτήματος που αποστέλλεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]).

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε προστατεύονται πλήρως σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα του κλάδου αυτού, όπως ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Λαμβάνουμε επαρκή μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από κατάχρηση, απώλεια και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται στους διακομιστές μας και προστατεύονται σε ασφαλή δίκτυα στα οποία έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζουμε στα συστήματά μας, κατόπιν αιτήματος που αποστέλλεται στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]).

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Έχετε το δικαίωμα να δείτε ποια προσωπικά δεδομένα διατηρούμε, καθώς και να διορθώσετε προσωπικά σας δεδομένα που είναι ανακριβή. Μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας στον ιστότοπό μας μέσω του λογαριασμού σας ή μπορείτε να μας στείλετε ένα έντυπο με αυτό το αίτημα, όπως αναφέρεται σε αυτήν τη διαδικασία.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (ενώ αποφασίζουμε για τα αιτήματά σας που απαριθμούνται στη δεξιά στήλη).

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας ή διενεργείται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτήν.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων. Όταν λήξει μια συγκεκριμένη περίοδος διατήρησης δεδομένων και δεν υπάρχουν άλλοι νομικοί λόγοι για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων, θα τα διαγράψουμε. Ωστόσο, εάν πιστεύετε ότι δεν το κάναμε για κανέναν λόγο, έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα διατηρούμε για εσάς και μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών.

Εάν επιθυμείτε να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλη οντότητα, θα σας παράσχουμε μια επισκόπηση του συνόλου των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να το πράξετε.

Θα απαντήσουμε σε καθένα από τα παραπάνω αιτήματα το αργότερο εντός ενός μηνός. Μπορείτε να βρείτε μια λεπτομερή διαδικασία για την άσκηση όλων αυτών των δικαιωμάτων στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν ανάλογα και στους αντιπροσώπους μας, όπου μπορούν να ασκηθούν.

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να μας ζητήσετε να σας κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, καθώς και να διορθώσουμε τα προσωπικά δεδομένα που θεωρείτε λανθασμένα. Μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας στον λογαριασμό σας ή μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας σε πληροφορίες και διορθώσεις (καθώς και όλα τα άλλα δικαιώματα) σύμφωνα με τη διαδικασία αυτήν και θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός ενός μηνός.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εάν κατά τη διάρκεια της επιβεβαίωσης της ακρίβειας των προσωπικών δεδομένων διαπιστώσετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι εσφαλμένα, δεν θα τα επεξεργαστούμε.
 • Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τον νόμο, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη διαγραφή και να ζητήσετε περιορισμό.
 • Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε εσείς για να υποβάλετε, να ασκήσετε ή να αιτιολογήσετε μια νομική αξίωση σχετικά με την προστασία ή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων σας (ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου φορέα).
 • Επίσης, η επεξεργασία θα είναι περιορισμένη εάν έχετε αντιταχθεί σ’ αυτήν βάσει έννομου συμφέροντος κατά την περίοδο που απαιτείται για να αποφασίσετε σχετικά με την αξίωσή σας.

Εκτός από την υποβολή ενός αιτήματος περιορισμού, πρέπει να εξηγήσετε τους λόγους υποβολής ενός τέτοιου αιτήματος. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια της περιόδου περιορισμού, αλλά δεν θα τα επεξεργαστούμε.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει έννομου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες αυτό γίνεται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Σε περιπτώσεις όπου ασκείτε το δικαίωμα ένστασης, θα εξεταστεί το βάσιμο της ένστασης και θα συνεχίσουμε την επεξεργασία εάν θεωρούμε ότι υπάρχει κυρίαρχο συμφέρον σε αυτήν, ενώ θα αναστείλουμε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Επομένως, όταν υποβάλετε μια καταγγελία, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για συγκεκριμένο σκοπό, εκτός εάν τα νόμιμα συμφέροντά μας για την επεξεργασία υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, την επιβολή ή την υπεράσπιση μιας νομικής αξίωσης. Σημειώστε ότι έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να ανταποκριθούμε σε αβάσιμα ή ακατάλληλα αιτήματα. Κατ ‘εξαίρεση, εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την διενέργεια άμεσου μάρκετινγκ, θα αναστείλουμε την επεξεργασία αυτήν μετά την λήψη της καταγγελίας σας χωρίς καμία εξέταση του βάσιμού της.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο αρχικά τα συλλέξαμε ή επεξεργαστήκαμε. Αυτό το δικαίωμα δεν ισχύει για προσωπικά δεδομένα που πρέπει να τηρούμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή λόγω πιθανών νομικών απαιτήσεων σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας μας (για περίοδο 2 ετών μετά τη λήξη της υπηρεσίας, όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική). Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχονται με συγκατάθεση ενδέχεται να διαγραφούν αμέσως εάν έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας ή εάν συνιστούν άμεσο μάρκετινγκ. Το ίδιο ισχύει όταν μας έχετε παράσχει προσωπικά δεδομένα βάσει νόμιμου συμφέροντος, αλλά αντιτίθεστε σε αυτόν τον τύπο επεξεργασίας και δεν υπάρχει υπερισχύον έννομο συμφέρον για να συνεχίσουμε την επεξεργασία αυτή.

Τέλος, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων ζητώντας μας να σας παρέχουμε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία στη συνέχεια μπορείτε να μεταβιβάσετε σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα. Δεν είμαστε σε θέση να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας σε άλλη οντότητα.

Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν ανάλογα και στους αντιπροσώπους μας, όπου μπορούν να ασκηθούν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Στοιχεία επικοινωνίας

Για όλες τις ερωτήσεις σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων της χώρας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με τον Υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων στην Κύπρο (τη χώρα διαμονής μας) στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων («Επίτροπος»), Ιάσωνος 1. 2ος Όροφος, 1082 Λευκωσία, Κύπρος, Τ.Κ. 23378, 1682 Λευκωσία ή ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας σας.

Υπηρεσίες τρίτων

Σε μια συγκεκριμένη περίοδο, ενδέχεται να διαθέσουμε μια προσφορά σε ορισμένες αγορές με τη μορφή κοινών προωθήσεων, κάτι που θα σήμαινε ότι εκτός από την Υπηρεσία μας, προσφέρουμε για πώληση ή χρήση σχετική υπηρεσία τρίτου μέρους. Η συμμετοχή σας σε τέτοιες κοινές προσφορές υποδηλώνει σε ορισμένες περιπτώσεις την ανάγκη κοινοποίησης των δεδομένων σας σε ασφαλή μορφή με το τρίτο μέρος αυτό. Σημειώστε ότι τρίτα μέρη αναπτύσσουν και υιοθετούν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και τους όρους χρήσης και φέρουν τη δική τους ευθύνη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση των υπηρεσιών τους. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές αυτές και τους συγκεκριμένους όρους.

Η υπηρεσία που παρέχουμε μπορεί επίσης να είναι διαθέσιμη μέσω τρίτων πλατφορμών, οπότε για παράδειγμα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία μέσω ειδικών πλατφορμών σε συσκευές όπως έξυπνες τηλεοράσεις, έξυπνα τηλέφωνα ή tablet, έξυπνες κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών ή άλλες συσκευές που διαθέτουν το δικό τους περιβάλλον λογισμικού και σύνδεση στο Διαδίκτυο. Οι ιδιοκτήτες των πλατφορμών αυτών υιοθετούν και αναπτύσσουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και τους όρους χρήσης, επομένως φέρουν τη δική τους ευθύνη σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση των υπηρεσιών τους. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές αυτές και τους όρους αυτούς εκ των προτέρων.

Cookies

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, θα ενημερώνεστε για τα cookies που χρησιμοποιούμε, καθώς και για τον τύπο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν. Εσείς αποφασίζετε εάν θα αποδεχτείτε τη χρήση αυτών των cookies (εκτός εάν η χρήση τους είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου)

Στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε cookies ή άλλες συνήθεις τεχνικές του κλάδου που συλλέγουν ορισμένα προσωπικά δεδομένα (τη διεύθυνση IP από την οποία αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπο, το όνομα της χώρας από την οποία επισκέπτεστε τον ιστότοπο, τον χρόνο πρόσβασης κ.λπ.) για να σας παράσχουμε πιο λειτουργική πρόσβαση στον ιστότοπό μας και να σας παρουσιάσουμε πιο σχετικό περιεχόμενο. Θα λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε κατά την πρώτη επίσκεψή σας στον ιστότοπο και στην Πολιτική μας για τα cookies. Θα μάθετε επίσης ποια cookies είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας. Θα σας ενημερώσουμε επίσης ποια cookies είναι προαιρετικά και μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θα τα αποδεχτείτε.

Διάφορα

Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, αναδιάρθρωσης, συγχώνευσης, απόκτησης ή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων υπό τον όρο ότι ο αποδέκτης των πληροφοριών συμφωνεί να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ενδέχεται κατά καιρούς να τροποποιούμε ή να συμπληρώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για νομικούς, κανονιστικούς ή λειτουργικούς λόγους. Μέσω της ιστοσελίδας μας, θα σας ενημερώνουμε εκ των προτέρων για τυχόν αλλαγές που έχουν συμβεί, καθώς και για την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθούν σε ισχύ.

These General Terms and Conditions shall be governed by and construed in accordance with the laws of Cyprus. These General Terms and Conditions shall not limit any consumer protection rights to which you may be entitled in accordance with the applicable laws of the Subscriber’s country of residence.

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου τίθεται σε ισχύ στις 5 Ιουλίου 2019.

Όλες οι τροποποιήσεις της Πολιτικής αυτής Απορρήτου δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας.